top of page

טיפול רגשי למבוגרים

"...היין והיאנג כמו הצל והאור, אחד מלפנים והשני מאחור

ההרמוניה שבין הניגודים היא נשמת החיים"(LAO TZU)

קיימים בתוכנו חלקים רבים ומנוגדים אשר יוצרים שלם. העבודה של הלוחם היא לייצר הרמוניה בין החלקים השונים. ההרמוניה נוצרת על ידי הכרה בחלקים השונים הקיימים והמוכנות להתבונן באור ובצל ולעבור בינהם.

מטרת המפגש הטיפולי היא לטפח בעצמנו איכויות שונות וחיוביות אשר תומכות בנו ובאמנות שלנו. המילה לטפח מדגישה את זה שמדובר בתהליך אקטיבי עם אחריות. אמחיש זאת באמצעות דוגמה: אדם שמתמודד שנים רבות עם דיכאון מטפח ומגדיל בצורה אוטומטית ללא בחירה את החלק הדיכאוני. הטיפוח נעשה על ידי מחשבות, רגשות, ערכים, אמונות, פעולות וכו'. השלב הראשון בטיפול היא ההכרה בחלק הדיכאוני שקיים, ולצד ההכרה הזו להגדיל ולטפח את החלקים הנוספים שקיימים באותו אדם, כמו ביטחון, אומץ, התמדה וכו'. הטיפוח נעשה באמצעות הקשר שנוצר שכולל בתוכו שיחה, מדיטציה ותנועה. 

לבדיקת התאמה
bottom of page