top of page
  • תמונת הסופר/תAmir Tishbi

התמודדות עם כעס - 3 שלבים על פי Tich nhat hanh

בספרו של Thich Nhat Hanh(מורה זן), "איך להילחם", הוא מתאר כיצד להתמודד עם כעס שעולה בנו אל מול אדם אחר. הוא חילק זאת ל-3 שלבים:


הכנסת אוויר פנימה ולהגיד לעצמי: "אני יודע שאני סובל"

כאשר אנחנו נמצאים במצב של כעס אז המערכת הרגשית שלנו נמצאת בהצפה. יש קושי לחשוב בצורה הגיונית. הכעס יכול להוביל אותנו לתחושת קורבנות אל מול המציאות, רצון לפגוע בחזרה, התכנסות וכו'. ברגע שאני מבצע נשימה מודעת, אז אני חוזר לעצמי, חוזר לגוף שלי. בתוך אותה נוכחות אני נותן תוקף לסבל שלי, ונותן הכרה לכך שהכעס הפך לסבל.

"אני יודע שגם האחר סובל"

ברגע שהחזרתי את הרגליים לקרקע על ידי הכנסת אוויר ונתתי הכרה לסבל שלי אז אני מסתכל החוצה למי שמולי ומכיר בכך שגם הוא סובל כרגע. ההכרה הזו יוצרת חיבור ביני ובינו, חיבור אנושי שנותן הכרה לסבל המשותף, ולצד הכרה זו יש את הנחישות והאומץ להקל על הסבל הזה. יש פה מעבר מדמות פסיבית ומפוחדת לדמות אחראית עם בטחון ואומץ.

"אני צריך את עזרתך"

כאשר אדם נמצא במצב של כעס אז הדבר האחרון שהוא רוצה לעשות זה לבקש ממי שהכעיס אותו עזרה. בשלב הזה אני מבקש עזרה מתוך מקום מודע\בוחר שרוצה לצאת ממעגל הסבל האישי והמשותף. בקשת העזרה הזו עוזרת לנו לחזור חזרה לעצמנו ומשם חזרה לקשר. במילים אחרות זה לצאת מ'נפרדות' לתחושת 'יחד'.

24 צפיות0 תגובות
bottom of page