top of page
  • תמונת הסופר/תAmir Tishbi

לבוש חיצוני ופנימי


אני מגיע למפגש, מסתכל בתיק וקולט ששכחתי את חליפת הקונג פו שלי. אני מסתכל במראה, מוריד את החולצת הרגילה שיש עלי , הופך אותה ולובש חזרה.

הנער שאיתו נפגשתי שואל לפשר התופעה - "למה אתה לובש חולצה הפוכה?". חשבתי לרגע ועניתי לו לגבי הלבוש הפנימי והחיצוני וכיצד הוא משפיע אחד על השני . לפני שאני נכנס למפגש אני מפשיט מעלי את בגדי היום-יום ברמה הפיזית, ברמה הנפשית אני מפשיט מעלי את טרדות היום, את המחשבות, הרגשות, הזיכרונות והחוויות. ברמה הרוחנית אני מפנה את עצמי אנרגטית כדי לפגוש את האדם שמולי בכמה שיותר פתיחות ובהירות.

כל הפעולות האלו נעשות בפעלה אחת פשוטה והיא לבישת המדים טרם המפגש עם הכוונה הנלווית. ובפעם הזו ששכחתי את בגדי אז הספיק לי להפוך את חולצתי כדי להתלבש מחדש באופן סימבולי.

27 צפיות0 תגובות
bottom of page