• Amir Tishbi

תנועת הרוח והנשמה שלנו

עודכן ב: פבר 23

כמשיטים סירת מפרש אז עלינו לדעת מהי תנועת הרוח, זאת כדי שנוכל לכוון את המפרש ולמקם אותו בשביל ליצור תנועה לכיוון הרצוי.

במצבים בהם אין התאמה בין הרוח למפרש יכולים להיווצר מצבים של: תקיעות, תנועה אחורה, תנועה סיבובית, ואף במקרים קיצוניים הסירה יכולה להתהפך.

תנועת הרוח היא הנשמה(הקול הפנימי) שלנו.

המפרש הוא התודעה שלנו.

הסירה והתקדמותה מסמלות את ההתפתחות שלנו.

הנשמה(הקול הפנימי) נושבת כל הזמן לכיווננו, ואילו התודעה זקוקה לנו שנכוון אותה כדי שתוכל לשאת בתוכה את הרוח שנוצרה מעלה ובכך לייצר את התנועה מטה.
  • YouTube - טיפול רגשי באומנות לחימה
  • FaceBook - טיפול רגשי באומנות לחימה

כל הזכויות שמורות  לאמיר תשבי Ⓒ 2018