top of page
המלצה 1
המלצה 2

1 המלצה

אמיר היקר, אין בכוחן של מילים להביע את תודתנו על עבודתך המסורה עם בננו. תמיכתך בו, ובנו כהורים (כמעט חסרי אונים) לילד רגשי, ראויה להערכה. תחילתו של שינוי הורגש למן הטיפול הראשון.  שלוות הנפש שבך, ההקשבה, החריצות, הנחישות, האתגר, המקצועיות, האבחנות המדויקות ודרך הטיפול, הודות לכל אלה, הקשר בינכם העמיק ונשא פרי. לא קלה היא הדרך, רצופה מורדות בונות, אך בעיקר עליות. אתה מתמסר כל כולך למען המטרה, ומן המורדות אתה מכוון אותו להאמין ביכולותיו, לרצות את עצמו לפני הכל, להעריך את עצמו יותר ויותר, תוך כדי חיזוק בטחונו העצמי ולימוד יסודות האיפוק. 

המלצה 3

2 המלצה

אמיר היקר, אין בכוחן של מילים להביע את תודתנו על עבודתך המסורה עם בננו. תמיכתך בו, ובנו כהורים (כמעט חסרי אונים) לילד רגשי, ראויה להערכה. תחילתו של שינוי הורגש למן הטיפול הראשון. שלוות הנפש שבך, ההקשבה, החריצות, הנחישות, האתגר, המקצועיות, האבחנות המדויקות ודרך הטיפול, הודות לכל אלה, הקשר בינכם העמיק ונשא פרי. לא קלה היא הדרך, רצופה מורדות בונות, אך בעיקר עליות. אתה מתמסר כל כולך למען המטרה, ומן המורדות אתה מכוון אותו להאמין ביכולותיו, לרצות את עצמו לפני הכל, להעריך את עצמו יותר ויותר, תוך כדי חיזוק בטחונו העצמי ולימוד יסודות האיפוק. 

3 המלצה

"...נוכחנו לראות שהילד רכש בטחון עצמי, יציבות ורוגע שלא היו לו.
אמיר מדויק ודואג לתווך ולהציג את הקשיים בצורה ממוקדת ופשוטה והילד מבחינתו במקום ראשון. הילד מרגיש בטוח עם אמיר, פותח את ליבו והשיחה קולחת למקומות נפלאים. מודה לך מקרב לב על השינויי, על כך שגרמת לילד להתאהב, להרגע ולבטא את עצמו. אנחנו מאושרים!"

bottom of page